فناوری 2050

فناوری-2050

فناوری 2050 آینده ای امن تر را هموار خواهند کرد فناوری 2050 ما را به کجا خواهد برد؟ آیا ما مانند جتسون ها با ماشین های پرنده زندگی خواهیم کرد؟ و آیا کمبود مواد غذایی با مزارع شناور پایان می یابد؟ آیا ما در حباب های زیستی هوشمند زندگی خواهیم کرد؟ آیا امکانات بی پایان […]

پیشرفت های فناوری در 2050

پیشرفت - های - فناوری - در -2050

جهان تا سال 2050 با پیشرفت های فناوری چگونه خواهد بود؟ تا سال 2023، بیش از 1.35 میلیون استارت‌آپ فناوری در سرتاسر جهان پراکنده خواهند شد که هدفشان رهبری جنبش دانشمندان و مهندسان است که آینده‌ای روشن‌تر برای جهان دارند. امروزه بیش از 4.66 میلیارد نفر بر اساس داده های تحقیقاتی به اینترنت متصل هستند […]