تبلیغ کننده مجازی (Virtual Promoter) یا آدمک مجازی چیست؟

تبلیغ کننده مجازی، آدمک مجازی،virtual promoter

با یک تازگی مطلق یعنی تبلیغ کننده مجازی در دنیای تبلیغات دیجیتالی آشنا شوید! تبلیغ کننده مجازی یا Virtual Promoter یک مفهوم منحصر به فرد است. پروموتر مجازی توسط آژانس آلمانی Ameria درسال 2015 توسعه یافته است. شرکت فورسین مفتخر است که مفهوم Virtual Promoter یا آدمک مجازی را در همان سال 2015، همگام با […]